Terapia


“Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza”


Epiklet

Terapia poznawczo-behawioralna


 

Terapia poznawczo-behawioralna - inaczej CBT - Cognitive Behavioral Therapy - jest podejściem terapeutycznym skoncentrowanym na „tu i teraz”, w którym możemy mówić o skuteczności udowodnionej badaniami. Pacjent i terapeuta pracują razem w poszukiwaniu rozwiązania problemu.

Za istotny uważa się związek pomiędzy myślami, emocjami a zachowaniem danej osoby. Częstą przyczyną naszych trudności są nie same zdarzenia, ale znaczenie jakie im nadajemy.

Terapeuci poznawczo-behawioralni zajmują się m.in. terapią uzależnień, zaburzeń lękowych zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, terapią par i rodzin, zaburzeń odżywania, zespołem stresu pourazowego (PTSD) a także wieloma licznymi trudnościami, z którymi zgłaszają się pacjenci.

 

Zapraszam do kontaktu

Uważam, że nic nie może zastąpić kilku chwil bezpośredniej rozmowy. Serdecznie zachęcam do kontaktu.