parallax background

“Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza”


Epiklet

parallax background

Szkolenia i warsztatyProwadzę szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych m.in.: komunikacji interpersonalnej, asertywności, budowania zespołu, zarządzania stresem.


- Zapraszam
do kontaktu -